Disclaimer & cookies

Disclaimer & Cookies

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van de website Megasfeermakers.nl (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Megasfeermakers.nl is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd door de wet.

Verantwoording en aansprakelijkheid

Mega Sfeermakers heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Megasfeermakers.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Verwijzingen naar andere websites

Deze website kan verwijzingen (hyperlinks) bevatten naar websites welke worden beheerd door derden. Megasfeermakers.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

Zekerheid

Megasfeermakers.nl wil dat u een prettig gevoel heeft als u bij ons winkelt. Mocht er onverhoopt iets mis gaan tijdens het bestellen of betalen kunt u altijd een email sturen.

Privacy

Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde gegevens te waarborgen. Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden en worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

Garantie

Indien u een klacht over een artikel heeft kunt u contact opnemen met ons. Dit kan via de email: info@megasfeermakers.nl.
We zullen samen met u de klacht beoordelen om zo snel mogelijk tot een passende oplossing te komen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over een artikel, onze service, website of andere zaken kunt u uiteraard contact opnemen met ons. Dit kan via de email: info@megasfeermakers.nl. We zullen samen met u de klacht beoordelen, uiterlijk binnen 14 dagen, om zo snel mogelijk tot een passende oplossing te komen.